Radioamatørvirke (dansk)

OZ6EI - Virke som radioamatør

Min interesse for radio som hobby blev vakt meget tidligt, Allerede som 6-årig byggede jeg min første radiomodtager - en krystalmodtager. Det var først og fremmest Kalundborg radio på langbølge, jeg kunne høre, men så vidt jeg husker kunne jeg også høre en enkelt mellembølgestation.Mere blev det ikke til i mange år.

 

I midten af 30-erne flyttede vi uden for Århus, til Kongsvang. men først da vi flyttede til Brorsonsvej i Viby kom der lidt mere gang i foretagendet igen. En af mine kammerater - Ib - (senere OZ1IF) - der næsten boede dør om dør med mig, var også interessweret i radio, og vi hyggede os tit sammen med nogle gamle rørmodtagere. I efterårety 1942 flyttede min familie og jeg til Åbyhøj, og jeg fik præliminæreksamen fra Rosenvangskolen. Jeg blev bud og kontormedhjælper hos Stidsen, Fredenstorv (radio & cykler), og nu kom der for alvor gang i radiointeressen.Gamle kasserede radioer kunne skilles ad og give reservedele. Jeg lånte EDR's håndbog fra 1938 på biblioteket, og så byggede jeg min første kortbølgemodtager med 1 stk. KDD1 - en dobbelttriode. Jeg havde ikke meget begreb om, hvad der foregik, men jeg fik det til at virke, og jeg kunne lytte. Frekvenserne, jeg kunne aflytte, kendte jeg ikke, men jeg hørte da stationer og én hel del støjsendere.

Nogle år efter krigen fik jeg bygget mig en 4½ rørs super med en Prahn kortbølgecentral. Jeg mener den havde 5 stillingert, så der kunne skiftes mellem 80-40-20-15 og 10 m, Vi boede på et tidspunkt i en lejlighed, hvor der havde været telefon. Denne telefonledning brugte jeg som antenne. Det var ganske fint.

 

På det tidspunkt lærte jeg OZ5KD, Knud Erik Dantoft at kende; Han hjalp mig med at renovere modtageren, der lignede en fuglerede, så den kom til at se manerlig ud. Denne modtager fulgte mig, til engang omkring 1955, hvor jeg købte en en gammel skibsmodtaqger. Jeg var flyttet til Fjelstedf som førstelærert på det tidspunkt, og jeg lyttede og sendte mange lytterapportert til al verdens lande - stadigvæk kun med en trådantenne.

 

Jeg var sikker på, at det med at telegrafere, ville jeg aldrig få lært, men i 1960 flyttede vi til Als (Havnbjerg skole på Nordals). Et halvt år efter ansættelsen her var jeg sygemeldt i en periode på en måned. Jeg købte en båndoptager og begyndte systematisk at træne telegrafi, og efter et par måneder gik jeg op til prøve ved Sønderborgafdelingen og bestod.

 

I den vinter underviste jeg et hold aftenskoleelever i radioteknik og vi byggede en simpel LF-transistorforstærker.Vinteren efter ville så mange af eleverne gerne lære mere med henblik på at blive radfioamatører, så jeg begyndte at undervise efter "Vejenn til sendetilladelsen". I foråret gik jeg selv op til teknisk prøve i Kolding og bestod, og nu skulle der så ske noget.

 

Jeg begyndte med 2 m. Købte en beskeden 1 rørs sender - 25 W AM og byggede selv en modtager, fik ved hjælp af OZ1FF - Kjeld - og hans kammerat Horst en Skeletin Slot antenne sat op på taget og var i gang.

 

Jeg havde stadig min M, P, Perdersen skibsmodtager. Jeg byggede så en sender - PA-trin 1 stk.P35, som jeg fik til at give lidt ud. Min første antenne til HF var en 1 mm lakisoleret kobbertråd viklet som en spole på et stykke masonit, så den blev en slags dipol, som hang under loftet i rummet, hvor jeg sad.

 

Jeg kaldte CQ, og min sandten, jeg fik svar - helt fra Bremen. Det var utroligt. Det gav blod på tanden, men det var mest 2 m, jeg arbejdede med. Jeg boede på kirkebakken i Havnbjerg, ikke helt oppe, men næsten. Jeg kunne ikke kikke helt over toppen mod nordøst, så Sverige var ikke for godt. Til gengæld kunne jeg fint køre Mellemtyskland og England bare der var en smule åbent.

 

Og så er det bare gået der ud ad lige siden med bedre og bedre antenner og bedre og bedre transceivere. Jeg har dog aldrig boet de helt gode steder eller haft de helt enorme antenner, men det vigtigste er, at jeg har moret mig med min hobby.

 

I en ret lang årrække har jeg været aktivt medlem i contestgruppen OZ9KY, hvor jeg sammen med OZ1DD - Jens - kørte de månedlige NAC-tester på 6 m. Jeg er ikke længere aktiv i denne gruppe på grund af min alder. Contestgruppen har udnævnt mig til gruppens første æresmmedlem.

Dobbeltklik på den ønskede side:

Opdateret 05.11.2017